Informacja Prasowa

                                                      Warszawa, 31 marca 2016 r.

 

 

Pacjent w labiryncie systemu – wskazówki przetrwania

Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień, stanowi przedmiot ożywionych dyskusji. Pacjenci czują się źle traktowani przez personel medyczny, wyłączani z procesów decyzyjnych dotyczących diagnostyki i leczenia. Z kolei pracownicy ochrony zdrowia często doświadczają ze strony pacjentów agresji, spotykają się z niechęcią i negatywnymi ocenami wystawianymi anonimowo w Internecie.

Od kilku lat Polacy stopniowo tracą zaufanie do pracowników medycznych i bardzo nisko oceniają funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Przeżywamy wręcz okres powszechnego braku zaufania wszystkich do wszystkiego. Lekarzy w Polsce jest zbyt mało, co również nie wpływa pozytywnie na stan służby zdrowia. Bolączki systemu opieki zdrowotnej codziennie powodują narastanie frustracji. Coraz częściej brakuje porozumienia, a w jego miejsce pojawia się wrogość. Niektóre z tych trudności wynikają z niewłaściwego postępowania, ale ich większość – ze złych rozwiązań systemowych. System ustawia pacjentów i pracowników ochrony zdrowia po dwóch stronach barykady. Nie zgadzamy się na taki podział.

Od dawna pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia apelują o radykalne zmiany w systemie opieki zdrowotnej, ale oczekiwanie na poprawę trwa. W takiej sytuacji nie pozostajemy bierni i dlatego zawiązaliśmy nieformalną koalicję Razem dla Zdrowia. W jej skład weszli przedstawiciele pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Wynikiem naszej współpracy jest praktyczny internetowy Poradnik dla Pacjentów Razem dla Zdrowia.

 

„Problemem pacjentów w Polsce jest nie tylko ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych ale  także utrudniony dostęp do informacji. Informacja często ratuje życie. Pacjenci przez lata zgłaszali nam pułapki systemu: na przykład cały czas odsyła się ich informując, że to nie ich rejon. Albo oczekuje, że zgłoszą się do szpitala z kompletem wykonanych prywatnie badań” – tłumaczy Ewa Borek, Prezes Fundacji My Pacjenci

„Pacjent ma prawo do informacji zarówno ze strony lekarza – na temat swojego zdrowia, jak i ze strony  państwa – na temat systemu ochrony zdrowia, w którym musi się odnaleźć. Obowiązek lekarza jest jasno określony: lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego. Jeśli chodzi o informacje o systemie – z tym Polska ma problem. Postanowiliśmy pomóc, bo problemy systemowe rzutują na podejście pacjenta do lekarza.” Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

„Uznaliśmy, że musimy w prostych słowach te pułapki opisać i stworzyć poradnik, który poprowadzi pacjenta przez system i pomoże te pułapki ominąć. Tym samym przyczyni się do poprawy relacji między lekarzami i pacjentami. W prace nad Poradnikiem zaangażowali się także przedstawiciele innych zawodów medycznych: farmaceuci, pielęgniarki.” -Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

„Jednym z priorytetów zdefiniowanych przez pacjentów w procesie konsultacji społecznych ustawy o zdrowiu publicznym, jest dostęp do wiarygodnych informacji na temat leczenia, zdrowia i funkcjonowania systemu, dostosowanych do potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa.- oddaje Ewa Borek, Prezes Fundacji My Pacjenci.

„W Polsce instytucje publiczne nie przywiązują wystarczającej wagi do komunikacji społecznej w obszarze zdrowia. Był to dla naszej koalicji, łączącej pacjentów oraz przedstawicieli zawodów medycznych, impuls do współpracy, której pierwszym owocem jest Poradnik i strona www.razemdlazdrowia.pl.” wyjaśnia Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Poradnik dla Pacjentów Razem dla Zdrowia zawiera najbardziej aktualne informacje, które pomagają polskim pacjentom poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, a także uwzględniają zmiany związane z wejściem w życie pakietu onkologicznego i kolejkowego. Zachęcamy do skorzystania z Poradnika wszystkich, którzy chcą wiedzieć m.in. jak szybko i skutecznie uzyskać pomoc medyczną, nawet w nocy czy w święta, jakie są zasady zapisywania się na listy oczekujących, jakie mają prawa pacjenci leczeni w szpitalu.  

„Chcielibyśmy, aby ten Poradnik stał się dla korzystających z ochrony zdrowia i dla pracujących w niej inspiracją do wspólnego działania na rzecz poprawy systemu.” – dodaje Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

Grono ekspertów, pracujące nad Poradnikiem dla Pacjentów Razem dla Zdrowia i stroną internetową www.razemdlazdrowia.pl, zadbało o prostotę językowa i czytelną szatę graficzną przekazywanych treści tak, by zyskały one uniwersalną i przyjazną formę. Poradnik będzie regularnie aktualizowany, a zapoczątkowana przy tej okazji współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych i pacjentami – kontynuowana.

Jest bardzo wiele tematów wymagających współdziałania środowisk medycznych i pacjenckich. Chcemy przede wszystkim odbudować zaufanie pacjentów do lekarzy, zwiększyć rolę przedstawicieli zawodów medycznych w edukacji zdrowotnej i promowaniu profilaktyki, poruszyć zagadnienie opieki farmaceutycznej, odszkodowań za zdarzenia medyczne, zwiększyć zaangażowanie pacjentów w leczenie czy odpowiedzialne samoleczenie. Kontynuację wspólnych prac uważamy za nasze zobowiązanie, a fakt powstania koalicji zawodów medycznych na rzecz pacjentów za dużą i istotną wartość”

podsumowują partnerzy Razem dla Zdrowia Ewa Borek, Prezes Fundacji My Pacjenci, Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

-koniec-

 

Więcej informacji udzielają:

Izabella Dessoulavy-Gładysz                                 Katarzyna Strzałkowska
Dyrektor ds.  PR Fundacji My Pacjenci                 Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej
tel. 600 006 640                                                        tel. 660 763 725

Razem dla Zdrowia to wspólna inicjatywa Fundacji My Pacjenci, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Celem tej nieformalnej koalicji jest wspólna edukacja pacjentów oraz współpraca i dialog, służące doskonaleniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Fundacja MY Pacjenci wspiera uczestnictwo pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim tak, żeby skuteczniej komunikowały one swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji.

Naczelna Izba Lekarska to jednostka lekarskiego samorządu zawodowego. Reprezentuje lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym, opiniuje akty prawne z zakresu ochrony zdrowia. Dba o przestrzeganie lekarskiego etosu, a także – poprzez organizację szkoleń zawodowych dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktywnie włącza się w proces edukacji polskiej kadry medycznej.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych to jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, ustala zasady etyki zawodowej, ustala standardy zawodowe, prowadzi orzecznictwo zawodowe, wydaje prawa wykonywania zawodu. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu a tym samym nad jakością świadczeń zdrowotnych, współtworzy programy edukacyjne, służące poprawie opieki zdrowotnej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego polskiemu społeczeństwu.

Naczelna Izba Aptekarska reprezentuje farmaceutów, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, opiniuje akty prawne z zakresu ochrony zdrowia.

 

Informacja prasowa - PLIK DO POBRANIA

Prezentacja - PLIK DO POBRANIA

 

View the embedded image gallery online at:
http://razemdlazdrowia.pl/konferencja-prasowa#sigFreeIdd520c2068a