W imieniu Fundacji MY Pacjenci prowadzącej projekt dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. "Razem dla Zdrowia" w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską zapraszamy na konferencję otwierającą projekt, która odbędzie w dniu 10 grudnia 2016 r. w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie. Konferencja połączona będzie z warsztatami dla organizacji pacjenckich poświęconymi tematowi potrzeb w zakresie planowanych konsultacji społecznych w ochronie zdrowia.

Plan konferencji: LINK

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Naczelna Izba Lekarska, Fundacja My Pacjenci, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Aptekarska RAZEM w filmie promującym Poradnik dla Pacjentów.