facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Zaproszenie na warszaty dot. finansowania ochrony zdrowia

Zaproszenie na warszaty dot. finansowania ochrony zdrowia

09.08.2017 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

W imieniu Fundacji MY Pacjenci prowadzącej projekt dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. „Razem dla Zdrowia” w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską zapraszamy na warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjenckich, zawodów medycznych i administracji, które odbędą się w dniu 11 września 2017 r. w godzinach 9:00-16:00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie. Warsztaty poświęcone będą tematowi finansowania ochrony zdrowia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Rejestracja możliwa pod adresem: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania/6-warsztat-5-temat-system-ochrony-zdrowia-z-ktorego-zadowoleni-sa-pacjenci
Na zgłoszenia czekamy do 6 września br.

Aktualność: W jakim szpitalu chcielibyśmy się leczyć - wyniki badania

W jakim szpitalu chcielibyśmy się leczyć - wyniki badania

24.07.2017 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

Obecne rozwiązania w obszarze odszkodowań z tytułu zdarzeń medycznych nie spełniają oczekiwań pacjentów ani personelu medycznego. Procesy sądowe z uwagi na ich przewlekłość a tryb pozasądowy w wyniku niskiego odsetka spraw zakończonych przyjęciem przez poszkodowanych odszkodowań kreują kulturę poszukiwania winnych a nie na analizowania i eliminowania przyczyn zdarzeń medycznych i nie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa leczenia. W celu stworzenia kultury uczenia się zespołów medycznych na błędach konieczne jest stworzenie warunków, w których mogłaby następować na preferencyjnych warunkach naprawa wyrządzonych szkód, wypłacanie ofiarom zdarzeń medycznych odszkodowań, zgłaszanie zdarzeń medycznych przez pacjentów i personel medyczny bez obaw o konsekwencje karne czy zawodowe, ich analizowanie oraz podawanie danych zagregowanych do publicznej wiadomości, tworzenie rankingów świadczeniodawców oraz budowa systemu motywacyjnego dla placówek medycznych uzależnionego od wyników bezpieczeństwa i jakości leczenia w placówce.

 Zmiana kultury bezpieczeństwa leczenia na otwartą i transparentną w obszarze zdarzeń medycznych wymaga dokonania wielu zmian legislacyjnych. Częściowo adresuje je projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, jednak nie obejmuje on zagadnień związanych z naprawą szkód i wypłatą odszkodowań dla ofiar zdarzeń medycznych. Zmiany te powinny zostać uzupełnione w innych inicjatywach legislacyjnych a także wpisane do znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta. Doświadczenia krajów w których taką kulturę wprowadzono skazują na jej pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa leczenia. Wyniki przeprowadzonych w ramach naszego projektu badań wskazują na zbieżne opinie środowisk i lekarzy wskazujące na konieczność wdrożenia w Polsce zmian, które stworzą nową kulturę bezpieczeństwa leczenia opartą na dostępie do danych o bezpieczeństwie leczenia w szpitalach, zgłaszaniu zdarzeń nie w celu poszukiwania winnych ale przyczyn problemów i wdrażaniu programów naprawczych w szpitalach.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Aktualność: Zaproszenie na warsztaty regionalne w Krakowie

Zaproszenie na warsztaty regionalne w Krakowie

29.05.2017 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

W imieniu Fundacji MY Pacjenci prowadzącej projekt dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. „Razem dla Zdrowia” w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską zapraszamy na warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjenckich, zawodów medycznych i administracji, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2017 r. w godzinach 9:00-15:00 w Centrum Hotelowo - Konferencyjne Witek w Krakowie - Modlniczce. Warsztaty poświęcone będą tematowi konsultacji społecznych w ochronie zdrowia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Rejestracja możliwa pod adresem: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania/8-warsztat-regionalny-1
Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca br.

Poprzednia strona