Pacjent może otrzymać w aptece lek bezpłatnie, za drobną dopłatą wynoszącą 3,20 PLN (w przypadku leków recepturowych ryczałt wynosi 8,80 zł) lub za dopłatą 30% lub 50% ceny leku. Leki refundowane znajdujące się na wykazach refundacyjnych pogrupowane są w grupy o identycznym składzie lub działaniu terapeutycznym czyli w tzw. grupy limitowe. W każdej takiej grupie znajdują się leki droższe i tańsze. Co dwa miesiące Minister Zdrowia publikuje Obwieszczenia z wykazami leków refundowanych. Lekarze wystawiający recepty na leki refundowane muszą się z tymi obwieszczeniami zapoznawać. W obwieszczeniach wskazywany jest lek, który stanowi podstawę limitu refundacji. Oznacza to, że dla tego leku dopłata pacjenta wyniesie 3,20 PLN, 30% lub 50% jego ceny.

Dla pozostałych leków z tej grupy dopłata z budżetu wynosi tyle, ile wyniosła dla leku wyznaczającego limit, a pacjent pokrywa różnicę między wartością dopłaty z NFZ i ceną leku określoną przez producenta. Często oznacza to, że lek objęty dopłatą ryczałtową w praktyce kosztuje więcej. Wysokość dopłaty pacjenta do leku refundowanego określa się jako współpłacenie pacjentów za leki. Wynosi ono ponad 40%, jeśli zsumujemy dopłaty pacjentów do wszystkich leków refundowanych dostępnych w aptece. Oznacza to, że budżet państwa dopłaca pacjentom do leków 60% a resztę pokrywają z własnej kieszeni. To najniższy poziom dopłat z budżetu państwa w krajach europejskich. Polscy pacjenci bardzo dużo dopłacają do leków dostępnych w aptece.

 

Pacjent może otrzymać lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, do którego dopłaca państwo (lek refundowany), jeśli:

  • jest ubezpieczony lub jego uprawnienia do świadczeń wynikają z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • posiada ważną, prawidłowo wystawioną przez lekarza receptę,
  • lekarz, który wystawił receptę jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego lub zarejestrował się w NFZ,
  • lek jest refundowany czyli lek znajduje się w Obwieszczeniach refundacyjnych czyli wykazach leków objętych dopłatą z budżetu państwa,
  • wydany jest pacjentowi we wskazaniu objętym refundacją.

 

Ceny leków refundowanych są takie same we wszystkich aptekach. Nie musisz szukać tańszego leku odwiedzając kilka aptek. Ceny te mogą się jednak zmieniać co dwa miesiące i co dwa miesiące inny odpowiednik danego leku może być najtańszy.

Aptekarz powinien posiadać w aptece leki, które dla pacjenta w każdej grupie limitowej są najtańsze i powinien poinformować pacjenta, któremu lekarz przepisał droższy lek, że istnieje jego tańszy odpowiednik. Warto przy zakupie leków prosić aptekarza o wydanie najtańszego odpowiednika przepisanego leku. Warto o to samo prosić lekarza w gabinecie. W ten sposób możemy w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie wydatków na leki z naszej kieszeni.

 

Wykaz leków refundowanych znajduje się pod adresem:

www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia