Pacjentowi przysługują bezpłatnie gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w rozporządzeniu. Niestety, zdecydowana większość zabiegów nie jest objęta ubezpieczeniem.

Kiedy wiemy już, jakie usługi stomatologiczne przysługują nam w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, warto dowiedzieć się także, gdzie i na jakich zasadach możemy z nich skorzystać. Zabiegi w ramach podstawowej opieki stomatologicznej możemy przeprowadzić w każdym gabinecie stomatologicznym czy przychodni na terenie kraju, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Lekarz dentysta przyjmie nas bez skierowania, a w przypadku gdy zgłosimy się do gabinetu z bólem zęba, mamy prawo oczekiwać przyjęcia w najkrótszym możliwym czasie – zazwyczaj jeszcze tego samego dnia.

 

Pacjentom przysługują m.in.:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 x w roku;
 • badanie lekarskie kontrolne, a więc porady, wystawienie recepty (3x w roku), za wyjątkiem kobiet w ciąży i połogu gdzie świadczenie udzielane jest nie częściej niż 1x na kwartał;
 • leczenie próchnicy zębów;
 • usunięcie złogów nazębnych 1 x w roku;
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby (nie więcej niż 2 x w roku);
 • znieczulenie w razie potrzeby.

 

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. Pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat. Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata.

 

Gwarantowane leczenie ortodontyczne wad zgryzu

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi m.in. przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do ukończenia 12. roku życia;
 • kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym (w przypadku aparatu wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych - do ukończenia 13. roku życia;
 • zdjęcie pantomograficzne – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego; zdjęcie pantomograficzne z opisem – dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku) w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi;
 • naprawa aparatu jeden raz w roku kalendarzowym – do ukończenia 13. roku życia (nie przysługuje naprawa aparatu uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania);
 • korekcyjne szlifowanie zębów do ukończenia 18 roku życia;
 • proteza dziecięca częściowa i całkowita do ukończenia 18. roku życia.

 

Aż 92 proc. Polskich nastolatków cierpi z powodu próchnicy, zaś odsetek bezzębności wśród dorosłych rośnie – wynika to z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK).