Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • Informacji o swoim stanie zdrowia;
 • Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • Opieki duszpasterskiej;
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia

czynna - pn-pt: 9:00 - 21:00

800 190 590