Poradnia POZ jest czynna od 8 rano do 18 wieczorem. Poza godzinami pracy POZ oraz w dni wolne od pracy pacjenci mogą zgłosić się po pomoc do placówek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, które udzielają w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy następujących świadczeń:

  • porady lekarskie, udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
  • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

 

Informacja o miejscu świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz miejsca udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Finansowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej odbywa się na podstawie ryczałtu miesięcznego, a jego wysokość zależna jest od liczby ludności zamieszkującej na terenie, którym zajmuje się placówka.

Informacje o miejscach udzielania świadczeń publikowane są również przez Oddziały Wojewódzkie NFZ na stronach internetowych oraz pod adresem zip.nfz.gov.pl/ap-portal.