ZIP jest to ogólnopolski serwis, który udostępnia zarejestrowanym w nim użytkownikom ważne informacje o udzielanych im świadczeniach i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008r. Dane w systemie są na bieżąco aktualizowane. Każdy zarejestrowany użytkownik ma stały dostęp do swojego konta na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl.

 

Jakie informacje może znaleźć użytkownik ZIP?

  • gdzie się leczyliśmy i ile zapłacił za to NFZ od 2008 roku;
  • czy NFZ potwierdza prawo do świadczeń w systemie eWUŚ;
  • gdzie i kiedy wykupiliśmy refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku;
  • gdzie złożyliśmy deklaracje do lekarza POZ;
  • kiedy otrzymaliśmy refundowane przedmioty ortopedyczne: np. wózek, protezę, aparat słuchowy;
  • gdzie się leczyć bezpłatnie;
  • na jakim etapie realizacji jest złożony w NFZ wniosek do sanatorium oraz kiedy i gdzie korzystaliśmy z leczenia uzdrowiskowego.

 

Kto może mieć założone konto w ZIP?

  • konto może założyć dla siebie każda pełnoletnia osoba;
  • w przypadku osób w wieku od 16 -18 r. ż indywidualne konto w ZIP może być założone po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu;
  • w przypadku osoby małoletniej wniosek o konto może złożyć osoba, zgłaszająca go do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu członka rodziny.

 

Jak można uzyskać dostęp do ZIP?

W celu uzyskania dostępu do ZIP należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej: zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/reg/regadd@default+start. Po jego wypełnieniu należy udać się osobiście z dowodem osobistym bądź paszportem do oddziału NFZ, gdzie otrzymamy dane dostępowe: login oraz hasło. Po ich otrzymaniu można już korzystać z serwisu.