Nasze konsultacje - możliwość zabrania głosu dla każdego

Zabierz głos

Konsultacje społeczne to proces, w którym My - Pacjenci mamy możliwość zabierania głosu w sprawach, które nas dotyczą i interesują.

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którego celem jest konstruktywna wymiana opinii, stanowisk i propozycji pochodzących od osób i instytucji.

Konsultacje społeczne to przejaw demokracji bezpośredniej w ramach której możemy wypowiedzieć się na temat zamierzeń władzy. Udział w konsultacjach społecznych ton asze prawo.

Konsultacje społeczne to możliwość dostosowania przepisów do realnych problemów. Poprzez udział w konsultacjach społecznych możesz mieć wpływ na decyzje podejmowane w pralamecie częściej niż raz na 4 lata przy wyborczej urnie.

Schemat dialogu społecznego

ETAP I
Przekazanie aktów prawnych do konsultacji społecznych
ETAP II
Spotkanie z pacjentami i partnerami - omówienie wybranego tematu
ETAP III
Stworzenie kwestionariusza konsultacji online
ETAP IV
Zbieranie opinii pacjentów i partnerów
ETAP V
Raport podsumowujący stanowisko
ETAP VI
Przekazanie wyników do MZ

Zabierz głos

Archiwalne konsultacje:

Tytuł konsultacji Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia
Jakiego POZ potrzebujemy? 2017-01-21 2017-01-21 Zobacz wyniki
Jakiego dialogu społecznego potrzebujemy? 2016-11-19 2016-11-19 Zobacz wyniki
Projekt ustawy o zdrowiu publicznym 2015-04-20 2015-04-20 Zobacz wyniki
Dyrektywa o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej 2014-02-01 2014-02-01 Zobacz wyniki
Pakiet kolejkowy 2014-05-27 2014-05-27 Zobacz wyniki
Ustawa refundacyjna 2014-06-23 2014-06-23 Zobacz wyniki