facebook - razem dla zdrowia

Nasze konsultacje - możliwość zabrania głosu dla każdego

Zabierz głos

Konsultacje społeczne to proces, w którym My - Pacjenci mamy możliwość zabierania głosu w sprawach, które nas dotyczą i interesują.

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którego celem jest konstruktywna wymiana opinii, stanowisk i propozycji pochodzących od osób i instytucji.

Konsultacje społeczne to przejaw demokracji bezpośredniej w ramach której możemy wypowiedzieć się na temat zamierzeń władzy. Udział w konsultacjach społecznych to nasze prawo.

Konsultacje społeczne to możliwość dostosowania przepisów do realnych problemów. Poprzez udział w konsultacjach społecznych możesz mieć wpływ na decyzje podejmowane w pralamecie częściej niż raz na 4 lata przy wyborczej urnie.

Schemat dialogu społecznego

ETAP I Przekazanie aktów prawnych do konsultacji społecznych
ETAP II Spotkanie z pacjentami i partnerami - omówienie wybranego tematu
ETAP III Stworzenie kwestionariusza konsultacji online
ETAP IV Zbieranie opinii pacjentów i partnerów
ETAP V Raport podsumowujący stanowisko
ETAP VI Przekazanie wyników do MZ

Zabierz głos

Aktualne konsultacje:

Tytuł konsultacji Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia Zabierz głos
Jakiego POZ potrzebujemy? etap-1 15.02.2017 24.02.2017 Zabierz głos

Archiwalne konsultacje:

Tytuł konsultacji Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia Zobacz wyniki
Jakiego dialogu społecznego potrzebujemy? etap-6 19.11.2016 19.11.2016 Zobacz wyniki
Projekt ustawy o zdrowiu publicznym etap-6 20.04.2015 20.04.2015 Zobacz wyniki
Dyrektywa o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej etap-6 01.02.2014 01.02.2014 Zobacz wyniki
Pakiet kolejkowy etap-6 27.05.2014 27.05.2014 Zobacz wyniki
Ustawa refundacyjna etap-6 23.06.2014 23.06.2014 Zobacz wyniki