facebook - razem dla zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia – rozpoczęliśmy dialog społeczny na temat systemu, z którego zadowoleni są pacjenci

Spotkanie: Warsztat 5 - Temat: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci

W nawiązaniu do apelu pacjentów, towarzystw medycznych oraz izb zawodów medycznych dotyczącego zwiększenia finansowania ochrony zdrowia skierowanego do Pani Premier Beaty Szydło w lipcu br., w dniu 11 września odbyły się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie warsztaty dialogu społecznego zatytułowane „System ochrony zdrowia z jakiego zadowoleni są pacjenci – finansowanie systemu i świadczeń”. Konferencja dialogu społecznego organizowana po raz 6ty w siedzibie NIL odbywała się w ramach projektu Razem dla Zdrowia, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i mającego na celu zbudowanie dialogu dotyczącego ważnych spraw ochrony zdrowia między pacjentami, lekarzami, pielęgniarkami i farmaceutami. Partnerami projektu realizowanego przez Fundację MY Pacjenci jest Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych i Naczelna Izba Aptekarska.

Podczas konferencji wskazano liczne kierunki zmian, w których powinien podążać polski system opieki zdrowotnej, żeby mógł się stać bardziej przyjazny dla pacjentów. Konferencję rozpoczęła Minister Katarzyna Głowala, przekazując informację o dotacji z budżetu państwa skierowanej na zakupy sprzętu praz dofinansowanie medycyny szkolnej w wysokości blisko 3 mld PLN. Diagnozę problemu i rekomendacje przedstawił Johan Hjertquist z Health Consumer Powerhouse, który jest inicjatorem i autorem europejskiego konsumenckiego indeksu ochrony zdrowia (Euro Health Consumer Index), w którym Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Wskazał, że potrzebna jest pilnie poważna przebudowa systemu zgodna z trendami zmian, jakie dokonują się w systemach europejskich. Podkreślał znaczenie dostępności do danych dotyczących jakości i bezpieczeństwa leczenia oraz nadanie priorytetu rozwiązaniom z obszaru e-zdrowia jako sposobom na budowę systemu stawiającego pacjenta w centrum uwagi. W gronie prelegentów znaleźli się Minister Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju, Minister Jarosław Pinkas z KPRM, Prof. Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju, Prof. Piotr Hoffman z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przedstawiciele izb lekarskiej, pielęgniarskiej, aptekarskiej, przedstawiciele pacjentów i eksperci. Przedstawiono liczne stanowiska i propozycje zmian o różnym charakterze – od dotyczących kształcenia lekarzy po konkretne rozwiązania zwiększające finansowanie na zasadzie solidarnych obciążeń pracowników, pracodawców i budżetu. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, moderowana przez Prof. Romualda Krajewskiego, która dostarczyła rekomendacji kilku głównych kierunków zmian. Zostaną one ujęte w kwestionariuszu badawczym, który powstanie po konferencji i będzie zbierał opinie pacjentów i zawodów medycznych na temat propozycji zmian, które padły podczas konferencji. Na jego podstawie powstanie raport z rekomendacjami wspieranymi przez te środowiska skierowany do decydentów.

Konferencja dotycząca przyszłości ochrony zdrowia, zorganizowana i współprowadzona przez lekarzy i pacjentów z udziałem ekspertów i decydentów daje nadzieję że w toku dalszych prac zostaną wypracowane rekomendacje, które okażą się przydatne decydentom w dokonywaniu zmian oczekiwanych przez te środowiska.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat 5 - Temat: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci" Pobierz program