facebook - razem dla zdrowia

Warsztat 4 - Temat: Profilaktyka otyłości

Rozpoczęcie: 30.06.2017 | Godzina: 09:00
Warszawa
Zdjęcie główne

W dniu 30 czerwca 2017 odbyły się warsztaty oraz debata dialogu społecznego poświęcona tematyce profilaktyki otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości dzieci. Na spotkanie w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przyszło blisko 100 osób. Zebraliśmy wiele ciepłych opinii, dotyczących merytorycznego poziomu i organizacji tego spotkania. Wzięła w nim udział m.in. Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko z Ministerstwa Zdrowia oraz dyrektorzy departamentów Matki i Dziecka oraz Pielęgniarek i Położnych. Podczas dyskusji wszystkie obecne środowiska wskazywały na potrzebę wdrożenia systemowego rozwiązania w obszarze edukacji zdrowotnej i profilaktyki otyłości dzieci, jako najpoważniejszego obecnie problemu zdrowia publicznego.

Materiały szkoleniowe

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat 4 - Temat: Profilaktyka otyłości" Pobierz program