facebook - razem dla zdrowia

Relacja – warsztat regionalny Lublin 

Spotkanie: Warsztat regionalny 10 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia

 

W dniu 20 listopada 2018 r w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się warsztaty „Mój wpływ na ochronę zdrowia w regionie lubelskim” zorganizowane przez Fundację MY Pacjenci w ramach projektu Razem dla Zdrowia.

W imieniu Wojewody Lubelskiego, spotkanie otworzyła Dyrektor Sylwia Chyl z Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, która opowiadała o działaniach Wojewody Lubelskiego na rzecz pacjentów. Jak poinformowała Pani Dyrektor, działania te można podzielić na pośrednie i bezpośrednie, a w nich m.in. koordynowanie prac i obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej w województwie lubelskim. Zgodnie z przekazanymi informacjami, urząd nie pozostawia skarg pacjentów bez odpowiedzi i często na ich skutek wprowadzane są standardowe procedury w weryfikowanym obszarze.

Magdalena Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci przedstawiła zasady i korzyści płynące z prowadzenia dialogu w ochronie zdrowia, akcentując prawo każdego obywatela do wyrażania swojego zdania. Prezentowała projekt Razem dla Zdrowia, którego jest kierownikiem. Przedstawiła także zebranym projekty Fundacji MY Pacjenci, która już od ponad 6 lat aktywnie działa na rzecz pacjentocentryzmu czyli tego, by system ochrony zdrowia organizowany był tak, by to pacjent był w nim najważniejszy. 

Profilaktyka i działania prozdrowotne Miasta Lublin – to temat zaprezentowany przez Małgorzatę Kępa – Miturę z Referat ds. Promocji i Ochrony Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Jednym z zadań samorządu jest promocja i ochrona zdrowia rozumiana jako szeroki zakres działań skierowanych na dobro mieszkańców lokalnej społeczności. Realizując to zadanie Miasto Lublin podjęło wiele działań mających na celu promocję zdrowia i profilaktykę chorób, np. działania profilaktyczne obniżające występowanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych czy działania profilaktyczne dotyczące dzieci i młodzieży.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Lubelskiego Oddziału NFZ: Paweł Piróg, p.o. Z-Cy Dyr. Ds. Służb Mundurowych i Anna Józefczuk-Majewska, Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków, którzy opowiadali o szczególnych uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych w świetle zmian wprowadzonych z dniem 1 lipca br. Różne grupy pacjentów mają rozmaite szczególne, dodatkowe uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej i trzeba pamiętać, że zasady dostępu do świadczeń reguluje ustawa w odniesieniu do każdej z tych grup osobno. Dowiedzieliśmy się też o nowościach, jakimi są internetowa rezerwacja wizyt (dot. zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne) oraz Telefoniczna Informacja Pacjentów TIP (800 190 590), działająca na terenie całego kraju.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele partnerów projektu: Andrzej Tytuła, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Kinga Wojtaszczyk, Naczelna Izba Lekarska.

Przewodniczący Rady Andrzej Tytuła opowiadał o roli, zadaniach i uprawnieniach pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Zgodnie z badaniami amerykańskimi zła opieka pielęgniarska w dużej mierze przyczynia się do zgonów pacjentów – słaba lub jej brak, z powodu choćby nieodpowiedniej liczby personelu. Pielęgniarki i położne już od dawna kształcą się na uczelniach wyższych, uzyskują tytuły magistra i błędnym jest stereotypowe nazywanie ich średnim personelem medycznym. Są to zawody samodzielne. Odpowiadając na pytania uczestników, Przewodniczący Tytuła opowiadał również o dokumentacji medycznej, która mimo, że jest nieraz uciążliwa i wymaga standaryzacji, jest niezbędna dla bezpieczeństwa pacjenta, przebiegu procesu leczenia a także w przypadku ewentualnego dochodzenia odszkodowania.

Kinga Wojtaszczyk z Naczelnej Izby Lekarskiej przeprowadziła szkolenie edukujące o prawach pacjentów i sposobach efektywnego korzystania z systemu opieki zdrowotnej. W swojej prezentacji przedstawiła fakty i mity o ochronie zdrowia oraz nowości w systemie, np. nowym portalu NFZ - Informator o Terminach Leczenia.

Organizacje pacjenckie reprezentowali: Alicja Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Elżbieta Stasiak, Fundacja ZOFIA - na rzecz Osób Przewlekle Chorych, Niepełnosprawnych, Nieuleczalnie Chorych i Marginalizowanych Społecznie; Ryszard Dziewa, Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a” Adam Orzeł, Fundacja Aktywna Rehabilitacja, którzy opowiadali i działaniach swoich organizacji i projektach realizowanych na rzecz pacjentów z województwa lubelskiego.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat regionalny 10 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia" Pobierz program