facebook - razem dla zdrowia

Warsztat regionalny 10 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia

Rozpoczęcie: 20.11.2018 | Godzina: 10:00
Lublin

Formularz rejestracyjny na spotkanie
Warsztat regionalny 10 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia

Należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką
Obszar działania organizacji/instytucji*
Czy uczestniczył(a) Pan(i) w szkoleniach dot. tematyki dialogu lub konsultacji społecznych?*
Dlaczego chce Pan(i) wziąć udział w warsztatach projektu Razem dla Zdrowia? (proszę krótko uzasadnić)
Proszę zaznaczyć, czy będzie Pan(i) potrzebował(a) zapewnienia przez organizatorów noclegu w przeddzień spotkania?* (opcja tylko dla osób mieszkających powyżej 50 km od miejsca spotkania, pokoje 2-os.)
Proszę zaznaczyć, czy będzie ubiegał(a) się Pan(i) od organizatorów o zwrot kosztów dojazdu?* (opcja tylko dla osób spoza miasta, w którym odbywa się spotkanie, wg. zasad opisanych w „Regulaminie uczestnictwa w projekcie RDZ”.)
Czy ma Pan(i) jakieś specjalne wymagania dietetyczne?* Koszt cateringu ponosi organizator seminarium.
Jeśli ma Pan(i) uwagi, proszę o wpisanie ich poniżej.
* Pola wymagane * Warunkiem udziału w warsztatach jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami. Pełen regulamin uczestnictwa oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce http://razemdlazdrowia.pl/spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, a na każdą organizację pacjencką przypadają maksymalnie 2 miejsca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.