facebook - razem dla zdrowia

Relacja z warsztatów dialogu społecznego w Poznaniu

Spotkanie: Warsztat regionalny 9 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia

W dniu 24 września 2018 r. odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu kolejne z cyklu spotkań regionalnych, poświęcone tematowi wpływu na ochronę zdrowia w regionie.

W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele lokalnych organizacji pacjenckich, a także przedstawiciele lokalnych oddziałów NFZ, PEFRON czy Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uczestnicy prowadzili ożywioną dyskusję nt. możliwości i jakości współpracy w lokalną administrację. Organizacje prezentowały swoje doświadczenia.

Dużą część spotkania poświęcono omówieniu działań skierowanych do osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego.

Niestety w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego ani Urzędu Marszałkowskiego.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat regionalny 9 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia" Pobierz program