facebook - razem dla zdrowia

Relacja z warsztatów w województwie świętokrzyskim – 21 maja 2018 roku

Spotkanie: Warsztat regionalny 7 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia

W dniu 21 maja 2018 roku odbył się warsztat regionalny, pt. „Mój wpływ na ochronę zdrowia”.

Warsztaty rozpoczęły się od wprowadzenia Magdaleny Kołodziej, Kierownika Projektu Razem dla Zdrowia, która przedstawiła jego charakter, cele i realizowane działania. W trakcie swojego wystąpienia promowała ideę partycypacji społecznej , wskazywała na możliwości zabierania głosu i przekazywania własnych opinii, akcentując społeczny wymiar tego procesu.

W dalszej części Prezes Fundacji MY Pacjenci opowiedziała o działaniach Fundacji i wynikach prowadzonych badań. Przedstawicielka Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mówiła o roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, zwracając uwagę na zmiany organizacyjne, które nie zawsze jednoznacznie definiują role tych zawodów w zespołach terapeutycznych. Wskazała, że zadania i kompetencje są często różne w różnych miejscach pracy, w zależności od panujących zwyczajów czy regulaminów w danej jednostce ochrony zdrowia. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej zaprezentowali przykłady wspierania organizacji pozarządowych, szczególnie tych działających na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Reprezentanci organizacji pozarządowych i stowarzyszeń lokalnych podzielili się doświadczeniami zarówno wynikającymi z prowadzonych przez nich działań, jak i współpracy z administracją lokalną.  Przedstawione projekty, dyskusja oraz zaangażowanie uczestników wskazują, że województwo świętokrzyskie może być przykładem efektywnych działań pozarządowych oraz umiejętnej współpracy z administracją lokalną.   

Kinga Wojtaszczyk z Naczelnej Izby Lekarskiej przeprowadziła szkolenie edukujące o prawach pacjentów i sposobach efektywnego korzystania z systemu opieki zdrowotnej. Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci podsumowała warsztaty, rozszerzając tematykę o aktualny stan praw pacjenta w Polsce oraz prezentując wizję pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat regionalny 7 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia" Pobierz program