facebook - razem dla zdrowia

Relacja z warsztatów pt. Kolejki do świadczeń zdrowotnych

Spotkanie: Warsztat 9 - Temat: Kolejki do świadczeń zdrowotnych

Dziewiąte warsztaty dialogu społecznego, organizowane w ramach projektu Razem dla Zdrowia poświęcone były problemowi kolejek. Wspólnie z przedstawicielami organizacji pacjenckich, zawodów medycznych i pacjentami zastanawialiśmy się w jaki sposób zmniejszyć kolejki do świadczeń medycznych, wciąż nierozwiązanego problemu w systemie polskiej ochronie zdrowia.

Pierwszy z prelegentów, prof. Romuald Krajewski, z Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, przedstawił teorię kolejek, a także punkt widzenia zawodów medycznych. Prezentował m.in. wyniki analiz Health Consumer Powerhouse, które potwierdzają, że kolejki w krajach Unii Europejskiej nie są zależne od nakładów finansowych przeznaczanych na służbę zdrowia. Profesor Krajewski komentował, że „kolejki to pewna tradycja umysłowa, są wyrazem kontynuowania tradycyjnych zasad organizacji świadczeń”. Podkreślał także, że wiedzę o kolejkach należy czerpać przede wszystkim w oparciu  o badania doświadczeń pacjentów. Jeśli chodzi o finansowanie systemu – pieniądze powinny iść za pacjentem, jak wielokrotnie podkreślały środowiska lekarskie, w tym. m.in. Naczelna Izba Lekarska.

Podczas kolejnego wystąpienie dr Jacek Gleba z MDT Medical przedstawiał propozycje zmian systemowych. Jednym z pierwszych aspektów jest zmiana sposobu kontraktowania świadczeń medycznych. Jak mówi dr Gleba „Płacimy za procesy lecznicze, a nie efekty leczenia.” Niestety, już dwa pokolenia lekarzy są wychowane w tym systemie. W porównaniu do systemów zagranicznych wydaje się, że polski system jest stworzony pod wymagania administracyjne”. Dr Gleba postulował m.in. monitorowanie jakości leczenia, dostosowanie finansowania do efektów, a także uproszczenie legislacji dotyczącej systemu ochrony zdrowia. Zwrócił również uwagę na ograniczone kompetencje lekarzy i pielęgniarek.

Perspektywę pacjentów przedstawiali podczas dyskusji m.in. Dorota Korycińska ze Stowarzyszenia Alba Julia, Rafał Reinfuss ze Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, i Ewa Borek z Fundacji MY Pacjenci. Zwracali oni uwagę na fakt, że „proste dosypywanie pieniędzy do systemu” nie zmniejsza kolejek.
Efekty warsztatów i wynikające z nich rekomendacje zostaną opracowane w formie infografiki, która podsumuje wypracowane rozwiązania i zostanie przekazana do resortu zdrowia. 

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat 9 - Temat: Kolejki do świadczeń zdrowotnych" Pobierz program