facebook - razem dla zdrowia

Mój wpływ na ochronę zdrowia w regionie podkarpackim

Spotkanie: Warsztat regionalny 6 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia

W dniu 9 kwietnia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miał miejsce warsztat regionalny, pt. „Mój wpływ na ochronę zdrowia”.

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
Magdalena Kołodziej, Fundacja MY Pacjenci przybliżyła uczestnikom działania ogólnopolskiego projektu, pt.:  „Razem dla Zdrowia – znaczenie współpracy różnych podmiotów na rzecz dobrej jakości dostępnej ochrony zdrowia”.

Podczas warsztatu ofertę skierowaną do pacjentów przedstawili również Robert Bugaj, dyrektor podkarpackiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który omówił „Samorządowe programy zdrowotne dofinansowane z NFZ”, a także Maciej Szymański, dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, który przestawił „Rolę PFRON we wspieraniu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością”.

„Kompetencje pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia” omówiła Anita Drążek – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W dalszej części Jolanta Fień z Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków, Koło Podkarpackie „Podaj Dalej” zaprezentowała  „Doświadczenia Stowarzyszenia Reumatyków we współpracy z administracją publiczną”. O „ekonomii społecznej jako przestrzeni do aktywizacji” opowiedziała Edyta Salnikow- Animator ROWES działającego przy RARR S.A. , a o „Prawach pacjenta” opowiedział Paweł Wojciechowski – Radca Prawny.

Swoim bogatym i niełatwym doświadczeniem z uczestnikami warsztatów podzielili się przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego.

O „Postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lekarzy – co może pacjent? opowiedział Włodzimierz Wnęk –  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej.

Warsztat w sposób praktyczny przybliżył fundusze o jakie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów, a także to w jaki sposób organizacje środki te wydatkują.

Warsztat był objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Rzeszów.

 

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat regionalny 6 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia" Pobierz program