facebook - razem dla zdrowia

Relacja z warsztatów pt. Współpłacenie za świadczenia medyczne – problem czy rozwiązanie?

Spotkanie: Warsztat 7 - Współpłacenie w ochronie zdrowia Zdjęcie główne

W dniu 5 marca odbyły się kolejne warsztaty dla organizacji pacjenckich, zorganizowane w ramach projektu Razem dla Zdrowia. Omawiane było budzące zainteresowanie, ale i kontrowersje zagadnienie, jakim jest współpłacenie za świadczenia medyczne. Inaugurując warsztaty Ewa Borek, Prezes Fundacji My Pacjenci przedstawiła wyniki badań opinii dotyczące tego zagadnienia. Maria Libura z Klubu Jagiellońskiego wskazując na przykłady innych państw, zwróciła uwagę na element toksyczności we współpłaceniu, akcentując zasadę, by wprowadzając tego typu mechanizmy kontrolować akceptowalne społecznie wysokości dopłat.  Katarzyna Kolasa z Akademii Leona Koźminskiego zapoznała uczestników z rekomendacjami dla decydentów – czym powinni się kierować podejmując decyzję o dopłatach do świadczeń zdrowotnych.  Ten moduł warsztatów zakończył się wnioskiem, że współpłacenie jest wyzwaniem dla systemu, a jego wprowadzenie musi zapobiegać marginalizacji i nie może wzmacniać nierówności społecznych w dostępnie do świadczeń.       

W imieniu zawodów medycznych głos zabrali: Pan Leszek Dudziński z Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Pan Sebastian Irzykowski z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, pierwszy z prelegentów zwrócił uwagę, że w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie, jaką jest stomatologia trudno mówić o współpłaceniu, ponieważ od lat jest to de facto świadczenie, za które pacjenci płacą w całości, korzystając ze świadczeniodawców prywatnych. Przedstawiciel NIPiP zwrócił uwagę, że istnieją już formy opieki pielęgniarskiej czy położniczej, za którą Pacjenci dopłacają, jeśli są nią zainteresowani, natomiast nie jest to uregulowane w formie jednolitej dla całego kraju, część szpitali dopuszcza takie świadczenia część natomiast nie.

Finałem warsztatów była dyskusja z udziałem wszystkich interesariuszy, moderowana przez Panią Dorotę Korycińską ze Stowarzyszenia Alba Julia. Uczestnicy akcentowali, że brak zaufania do systemów opieki zdrowotnej powoduje, że chęć zaangażowania się (przykładowo – wypowiedzenie się odnośnie współpłacenia) jest problemem w wymiarze społeczeństwa. Konieczne jest także dopuszczenie innych zawodów medycznych do udzielania świadczeń refundowanych, jak również prowadzenie nowoczesnej, dostępnej profilaktyki. Stowarzyszenia i organizacje pacjenckie podkreślały, że są gotowe do dialogu  na temat zakresu  i modelu współpłacenia z administracją i płatnikiem.  „Zanim wyciągniemy rękę do obywateli po kolejne datki mamy jeszcze wiele merytorycznych kwestii do poprawienia w obecnym systemie” – podsumowała Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat 7 - Współpłacenie w ochronie zdrowia" Pobierz program