facebook - razem dla zdrowia

Warsztat regionalny 5 - Mój wpływ na ochronę zdrowia dla mojego środowiska

Spotkanie: Warsztat regionalny 5 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia Zdjęcie główne

W dn. 16.12.2017 r. w Warszawie miał miejsce 5ty warsztat regionalny organizowany we współpracy z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących. Warsztat dedykowany był osobom z dysfunkcją słuchu, ich potrzebom i oczekiwaniom w systemie ochrony zdrowia.

Spotkanie rozpoczęła sesja poświęcona systemowi ochrony zdrowia. Pani Kinga Wojtaszczyk z Naczelnej Izby Lekarskiej zaprezentowała dotychczas zidentyfikowane problemy pacjentów niedosłyszących. Za główną barierę uznano problem komunikowana się pracowników medycznych z pacjentami głuchymi. Następnie prelegentka opowiedziała o prawach pacjenta, w szczególności pacjenta z niepełnosprawnością, w tym pacjenta słabosłyszącego i głuchoniewidomego.

Kolejne wystąpienie poświęcone było praktycznym aspektom konsultacji społecznych. Temat prezentowała pani Magdalena Kołodziej z Fundacji My Pacjenci.

Po przerwie rozpoczęła się druga sesja, której tematem przewodnim były postulaty zmian w ochronie zdrowia. Głos zabrała pani Anna Sitek z Fundacji My Pacjenci, która zaprezentowała wyniki badania pt. „System ochrony zdrowia - jaki jest, a jakiego potrzebujemy?”. Następnie miała miejsce dyskusja, którą moderowała Pani Magdalena Kołodziej oraz pani Monika Nowak z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących.

Po lunchu prof. Bogdan Szczepankowski oraz pan Grzegorz Kozłowski z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących zaprezentowali środki techniczne oraz inne rozwiązania służące poprawie komunikacji pacjentów słabosłyszących oraz głuchoniewidomych. Omówione zostały takie instrumenty jak aparaty słuchowe (dostępne obecnie i na przełomie wieków), implanty, streamer, urządzenia wspierające nauczanie dzieci z uszkodzonym słuchem, osobiste pętle indukcyjne, a także rozwiązania stosowane w salach konferencyjnych i wykładowych. Następnie głos zabrał pan Maciej Kasperkowiak, który omówił Techniczne i organizacyjne rozwiązania służące zapewnieniu dostępności placówek służby zdrowia oraz innych placówek i instytucji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu oraz głuchoniewidomych.

Trzecia sesja poświęcona była modelowi wspólnego działania pacjentów słabosłyszących oraz głuchoniewidomych na rzecz urzeczywistniania ich praw jako pacjentów. Temat prezentowany był przez państwa Monikę Nowak i Grzegorza Kozłowskiego z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat regionalny 5 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia" Pobierz program