facebook - razem dla zdrowia

Model transformacji systemu tworzy się w dialogu wszystkich środowisk w ochronie zdrowia

Spotkanie: Warsztat 6 - Temat: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci – wizja nowoczesnego, efektywnego kosztowo, pacjentocentrycznego systemu Zdjęcie główne

W dniu 14.12.17 w Centrum Dialogu Społecznego spotkali się przedstawiciele wszystkich środowisk ochrony zdrowia, żeby dyskutować o modelu zmian systemowych zaprezentowanym przez porozumienie 40 organizacji pacjentów. Model ten zakłada tworzenie nowoczesnego, efektywnego kosztowo pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej opartego na współpracy zawodów medycznych. Model ten został poddany dyskusji z udziałem Ministra Zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawicieli KPRM i NIKu a także przedstawicieli zawodów medycznych skupionych w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Porozumieniu Rezydentów, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej oraz Porozumieniu Zawodów Medycznych i Opiekunów Medycznych. Prof. Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju wyraził zadowolenie, że w debacie biorą udział duże parasolowe organizacje pacjentów – Polska Unia Organizacji Pacjentów Obywatele dla Zdrowia oraz Federacja Pacjentów Polskich i wiele niezrzeszonych organizacji pacjentów i podejmują współpracę na rzecz wdrożenia zmian potrzebnych pacjentom. Zabierający w dyskusji głos eksperci, przedstawiciele świadczeniodsamorządów i pracodawców wskazywali na możliwe ryzyka związane z wrażaniem proponowanych  zmian i doradzali jak należy rozwijać ten model, żeby nadać mu praktyczny i możliwy do wdrożenia charakter. Wszystkie środowiska doceniły inicjatywę pacjentów i poparły ogólne cele i  założenia omawianego modelu.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat 6 - Temat: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci – wizja nowoczesnego, efektywnego kosztowo, pacjentocentrycznego systemu" Pobierz program