facebook - razem dla zdrowia

Mój wpływ na ochronę zdrowia w moim regionie

Spotkanie: Warsztat regionalny 4 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia w moim regionie

W dniu 27 października w Olsztynie odbyło się kolejne z serii tzw. spotkań regionalnych poświęconych tematyce konsultacji społecznych w ochronie zdrowia w perspektywie danego regionu oraz współpracy z lokalnymi jednostkami administracji publicznej.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu partycypacji pacjentów oraz współpracy z samorządami lokalnymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarówno regionu olsztyńskiego jak i zaprzyjaźnionych organizacji z Polski. Celem wprowadzenia do tematu, głos zabrali przedstawiciele partnerów projektu Razem dla Zdrowia. Pani Magdalena Kołodziej mówiła o znaczeniu współpracy różnych podmiotów na rzecz dobrej jakości dostępnej ochrony zdrowia, natomiast Pani Kinga Wojtaszczyk z Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawiła wykład nt. „Co każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej powinien wiedzieć?” Następnie głos zabierali przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Sesję poświęconą e-zdrowiu rozpoczęła Pani Ewa Borek z Fundacji MY Pacjenci, która opowiadała m.in. o priorytetach pacjentów w zakresie e-zdrowia.

Spotkanie zakończyła dyskusja moderowana pod hasłem: Czego bardziej potrzebujemy: sprawnych organizacji pacjenckich czy think tanków czy może zaangażowanych niezrzeszonych pacjentów i obywateli?

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat regionalny 4 - Temat: Mój wpływ na ochronę zdrowia w moim regionie" Pobierz program