facebook - razem dla zdrowia

Jak robią to inni? – przykład Wielkiej Brytanii

Zdjęcie główne

Konsultacje publiczne w ochronie zdrowia w Wielkiej Brytanii w sposób szczegółowy zostały uregulowane w kodeksie praktyki w zakresie konsultacji pisanych z 2000 roku. We wspomnianym dokumencie zostały określone zasady, a właściwie sposób przeprowadzania konsultacji. Wskazano, iż minimalny okres, jaki obywatele, organizacje społeczne i inne zainteresowane podmioty powinny mieć na zajęcie stanowiska, nie może być krótszy niż 12 tygodni.

W celu zwiększenia poziomu zaangażowania obywateli w prowadzone konsultacje publiczne, administracja rządowa Wielkiej Brytanii – zgodnie z przyjętymi standardami - ma obowiązek przygotowania poddawanego konsultacjom dokumentu w taki sposób, aby był on zrozumiały dla wszystkich oraz nie budziło wątpliwości to, co jest poddawane zmianie [Jakubiak, 2015].