facebook - razem dla zdrowia

Raporty i stanowiska

RAPORTY

Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym - pacjentocentryczne mierniki w onkologii

Prawa pacjenta

Kolejki do świadczeń medycznych

System informacji i wsparcia pacjentów i obywateli

Współpłacenie za świadczenia zdrowotne

Finansowanie ochrony zdrowia

Profilaktyka otyłości dzieci - priorytet zdrowia publicznego

E-ZDROWIE - CZEGO OCZEKUJĄ PACJENCI?

JAKĄ PODSTAWOWA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ MAMY, A JAKIEJ POTRZEBUJEMY? Wyniki sondażu pacjentów i obywateli (raport projektu Razem dla Zdrowia)

JAKOŚĆ LECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW Wyniki sondażu pacjentów i obywateli

Raporty z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu Pacjenci Decydują

JAKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO POTRZEBUJEMY W OCHRONIE ZDROWIA? Wyniki sondażu opinii pacjentów i obywateli - pierwszy raport projektu Razem dla Zdrowia

Stanowiska

 1. Stanowisko Fundacji MY PACJENCI w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 5 października 2018 roku.
 2. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych 28 WRZEŚNIA 2018
 3. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej zawartej w dokumencie pt.: "KONCEPCJA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ", tom I, czerwiec 2018 z dnia 20.08.2018 - 20 SIERPNIA 2018
 4. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 22.08.2018 - 22 SIERPNIA 2018
 5. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki w sprawie rekomendacji nr 53/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej "Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży oraz rodziców, opiekunów faktycznych lub przedstawicieli ustawowych dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia" jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 22.08.2018 - 22 SIERPNIA 2018
 6. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z dnia 23.10.2017 - 23 PAŹDZIERNIKA 2017
 7. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji Karty Problemu Zdrowotnego - porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 1-3 lata oraz schematów udzielenia świadczeń dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 1-3 z dnia 07.08.2017 - 7 SIERPNIA 2017
 8. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz udzielonych mu świadczeniach z dnia 18.07.2017 - 18 LIPCA 2017
 9. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie dokumentu Rekomendacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej z dnia 25.05.2017 - 25 MAJA 2017
 10. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o pacjenta z dnia 19.02.2017 - 19 LUTY 2017
 11. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 01.02.2017 - 1 LUTY 2017
 12. 22. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia, które dotyczy kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych z dnia 24.01.2017 - 24 STYCZNIA 2017
 13. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii z dnia 17.01.2017 - 17 STYCZNIA 2017
 14. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Numer z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 151) z dnia 19.12.2016 - 19 GRUDNIA 2016
 15. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dnia 14.09.2016 - 14 WRZEŚNIA 2016
 16. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie opieki farmaceutycznej skoncentrowanej na potrzeby pacjenta - Po co? Jak? Dla kogo? Przez kogo? Gdzie? Za ile? z dnia 27.04.2016 - 27 KWIETNIA 2016
 17. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z uzasadnieniem Fundacji MY Pacjenci z dnia 18.03.2016 - 18 MARCA 2016
 18.  Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie wdrożenia opieki farmaceutycznej z dnia 10.02.1016 - 10 LUTY 2016
 19. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów z dnia 07.01.2016 - 7 STYCZNIA 2016
 20. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie idei darmowych leków dla osób powyżej 75 roku życia w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 04.01.2016 - 4 STYCZNIA 2016
 21. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych dotyczących rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 z dnia 16.12.2015 - 16 GRUDNIA 2015
 22. Wspólne stanowisko ekspertów Fundacji My PACJENCI, konsultantów krajowych, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dietetyków w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą z dnia 16.10.2015 - 16 PAŹDZIERNIKA 2015
 23. (Lista sygnatariuszy) wspólnego stanowiska w konsultacjach społecznych dotyczących standardów opieki profilaktycznej nad dziećmi
 24. Stanowisku Fundacji My PACJENCI w sprawie projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym z dnia 28.04.2015 - 28 KWIETNIA 2015
 25. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych z dnia 27.11.2014 - 27 LISTOPADA 2014
 26. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.11.2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z dnia 26.11.2014 - 26 LISTOPADA 2014
 27. Stanowisko Grupy ds. zdrowia przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie konsultacji społecznych nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach tzw. pakietu kolejkowego z dnia 8.05.2014 - 8 MAJA 2014
 28. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych Pakietu kolejkowego z dnia 8.05.2014 - 8 MAJA 2014
 29. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych dyrektywy transgranicznej z dnia 25.10.2013 - 25 PAŹDZIERNIKA 2013
 30. Stanowisko Fundacji My Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej z dnia 15.10.2013 - 15 PAŹDZIERNIKA 2013
 31. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z dnia 1.08.2013 - 1 SIERPNIA 2013
 32. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych założeń do nowelizacji ustawy refundacyjnej z dnia 14.05.2013 -14 MAJA 2013
 33. Stanowisko Fundacji My PACJENCI w sprawie konsultacji społecznych założeń do implementacji dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej z dnia 11.03.2013 - MARZEC 2013