facebook - razem dla zdrowia

Rozwiązania dotyczące e-zdrowia

Rząd pracuje obecnie nad rozwiązaniami informatycznymi, mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie.

Elektroniczna recepta to jeden z bardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia, z którego korzyści odniosą pacjenci, pracownicy medyczni (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki), świadczeniodawcy (przychodnie, szpitale) oraz płatnik (czyli NFZ).

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 06.06.2017 | Zakończenie: 30.06.2017
Kategoria: e-zdrowie
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Rozwiązania dotyczące e-zdrowia" Pobierz raport