facebook - razem dla zdrowia

Ustawa refundacyjna

Przedmiotem konsultacji społecznych były plany nowelizacji w Polsce Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nazywanej dalej Ustawą Refundacyjną. Celem konsultacji było odniesienie się pacjentów do propozycji Ministerstwa Zdrowia wprowadzenia zmian w systemie refundacji oraz określenie potrzeb pacjentów, które przez tą nowelizację nie zostały zaspokojone. 

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 23.06.2014 | Zakończenie: 02.09.2014
Kategoria: refundacja
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Ustawa refundacyjna" Pobierz raport