facebook - razem dla zdrowia

Pakiet kolejkowy

7 kwietnia 2014 roku Minister Zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekty aktów prawnych wprowadzające istotne dla pacjentów rozwiązania w ramach tzw. szybkiej ścieżki terapii onkologicznej oraz tzw. pakietu kolejkowego. Celem tych propozycji było rozwiązanie problemu limitów dostępu w leczeniu onkologicznym i skrócenie kolejek oczekujących do lekarzy specjalistów. Najistotniejsze z proponowanych zmian dotyczyły zniesienia limitów na świadczenia onkologiczne oraz skrócenia czasu diagnozy nowotworu złośliwego.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 27.05.2014 | Zakończenie: 14.06.2014
Kategoria: specjaliści, opieka zdrowotna
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Pakiet kolejkowy" Pobierz raport