facebook - razem dla zdrowia

Dyrektywa o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej

Przedmiotem konsultacji społecznych były plany wdrożenia w Polsce unijnej Dyrektywy 2011/24/UE o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Implementacja obejmuje projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia wykonawcze, które wdrażają zapisy Dyrektywy do polskiego prawa. Konsultacje miały na celu zapoznanie pacjentów z postępem prac rządu w sprawie wdrożenia Dyrektywy w Polsce i zebranie opinii środowisk pacjentów i obywateli w sprawie proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących praw pacjentów do leczenia za granicą.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 01.02.2014 | Zakończenie: 31.03.2014
Kategoria: transgraniczna opieka zdrowotna
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Dyrektywa o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej" Pobierz raport