facebook - razem dla zdrowia

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych są wskazówką do tego, jak ustalić priorytety w nowym podziale odpowiedzialności za zdrowie między państwem i obywatelami, jaki dokonuje ustawa o zdrowiu publicznym. Obejmują one:
•naprawę systemu opieki zdrowotnej,
•dostęp do rzetelnych źródeł informacji o zdrowiu
•oraz choroby cywilizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem otyłości.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 20.04.2015 | Zakończenie: 25.04.2015
Kategoria: zdrowie publiczne
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Projekt ustawy o zdrowiu publicznym" Pobierz raport