facebook - razem dla zdrowia

Współpraca organizacji pozarządowych z obszaru ochrony zdrowia z jednostkami samorządu terytorialnego (jst)

Zapraszamy do wypełnienia przedstawicieli organizacji pacjentów, którzy uczestniczyli w regionalych spotkaniach projektu Razem dla Zdrowia.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 13.11.2018 | Zakończenie: 05.12.2018
Kategoria: ochrona zdrowia
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo