facebook - razem dla zdrowia

Współpraca NGO i JST

Różne formy i pola współpracy na linii ogranizacje pozarządowe a jednostki samorządu terytorialnego.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 19.11.2018 | Zakończenie: 30.11.2018
Kategoria: ochrona zdrowia
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Współpraca NGO i JST" Pobierz raport