facebook - razem dla zdrowia

Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym

Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym jest istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę efektywności funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia oraz gospodarki. Nowotwory są bowiem drugą przyczyną zgonów w Polsce. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie. Zwiększyło to koszty utraconej produktywności.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 20.09.2018 | Zakończenie: 20.10.2018
Kategoria: opieka zdrowotna
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym" Pobierz raport