facebook - razem dla zdrowia

Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta powstała w 2008 roku.

Czy tą ustawę tworzyli pacjenci? Czy ta ustawa aby na pewno gwarantuje wszystkie ważne dla pacjentów prawa?

Z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 22.08.2018 | Zakończenie: 21.09.2018
Kategoria: opieka zdrowotna
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Prawa pacjenta" Pobierz raport