facebook - razem dla zdrowia

System informacji dla pacjentów

Celem raportu była analiza kompetencji zdrowotnych pacjentów w Polsce oraz uzyskanie ich opinii na temat teleinformatycznych rozwiązań wykorzystywanych w komunikacji z personelem medycznym. W szczególności celem było ustalenie, czy wiedza pozyskiwana przez pacjenta na temat schorzenia oraz proponowanej terapii jest wystarczająca oraz czy brakuje dodatkowych źródeł informacji medycznej.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 16.05.2018 | Zakończenie: 30.06.2018
Kategoria: ochrona zdrowia
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "System informacji dla pacjentów" Pobierz raport