facebook - razem dla zdrowia

Współpłacenie za świadczenia medyczne

Pacjenci w Polsce dopłacają z własnej kieszeni do dwu rodzajów świadczeń – do leków wydawanych w aptece i zaopatrzenia w materiały medyczne oraz do leczenia uzdrowiskowego. Dopłaty pacjentów do leków refundowanych sięgają 40%. Poza dopłatami do leków istnieje wiele sytuacji, w których pacjenci porywają z własnej kieszeni koszty świadczeń zdrowotnych. Regułą jest płacenie za prywatne wizyty u stomatologa, prywatne wizyty u innych specjalistów, płacenie za badania diagnostyczne i rehabilitację w lecznictwie otwartym. W przypadku opieki szpitalnej pacjenci dopłacają do podniesienia standardu świadczeń np. w przypadku znieczulenia porodów, zakupu implantów do operacji ortopedycznych, szczepień ochronnych czy lepszych soczewek w przypadku operacji okulistycznych. Te wydatki pacjentów sumują się na wg raportu Diagnoza społeczna 2013 do kwoty 12,5 mld pln, które pacjenci zostawili w 2013 roku w segmencie usług ambulatoryjnych. NFZ w tym samym roku zakontraktował w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej świadczenia na sumę 5 mld pln. Tak więc współpłacenie za świadczenia medyczne zarówno w sektorze lecznictwa otwartego jak zamkniętego jest w Polsce faktem. Co więcej, pacjenci są większościowym płatnikiem za usługi ambulatoryjne i ponoszą ich koszty w ponad 70%. Współpłacenie może więc przyjmować formę dopłat do ponadstandardowych świadczeń jak również dopłat do leków wydawanych w aptece czy leczenia sanatoryjnego.

Zdjęcie główne

Etap: Przekazanie wyników do MZ

Rozpoczęcie: 05.03.2018 | Zakończenie: 04.04.2018
Kategoria: opieka zdrowotna, refundacja
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Raport

Zapraszamy do zapoznania się z wynioskami z badania nt. "Współpłacenie za świadczenia medyczne" Pobierz raport