facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Zaproszenie na warsztaty podsumowujące projekt

Zaproszenie na warsztaty podsumowujące projekt

03.12.2018 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

Pragniemy serdecznie zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt Razem dla Zdrowia. Podczas warsztatów, organizowanych w ramach projektu dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. Razem dla Zdrowia, rozmawiać będziemy o rozwiązaniach pozwalających poprawić dialog społeczny w ochronie zdrowia, zaprezentujemy wyniki projektu, przeprowadzonych badań oraz wypracowane rekomendacje.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godz. 09.00-16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.

Spotkanie przeznaczone jest dla dotychczasowych uczestników projektu (przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych), którzy uczestniczyli w min. 1 warsztatach projektowych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez stronę: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania.
Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2018 r.

Organizatorzy pokrywają koszty organizacji spotkania (w tym wyżywienie podczas konferencji oraz nocleg w pokojach 2-os. dla osób dojeżdżających powyżej 50 km). Możliwe jest także ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu, w kwocie nie wyższej jednak niż 150 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

Więcej informacji u Kierownika Projektu Magdaleny Kołodziej (e-mail: magdalena.kolodziej@mypacjenci.org)

Z poważaniem,
Zespół projektowy Razem dla Zdrowia

Aktualność: Zaproszenie na warsztaty w województwie lubelskim

Zaproszenie na warsztaty w województwie lubelskim

05.11.2018 | opieka zdrowotna
Zdjęcie aktualności

Pragniemy serdecznie zaprosić na regionalne warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjenckich, zawodów medycznych i administracji samorządowej dla mieszkańców województwa lubelskiego w ramach projektu dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. Razem dla Zdrowia.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pacjenckich z Lublina i okolic. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez stronę: https://razemdlazdrowia.pl/spotkania/24-warsztat-regionalny-10-temat-moj-wplyw-na-ochrone-zdrowia  
Na zgłoszenia czekamy do 15.11.2018 r.

Organizatorzy pokrywają koszty organizacji spotkania.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w spotkaniach w projekcie Razem dla Zdrowia.

Więcej informacji u Kierownika Projektu Magdaleny Kołodziej (e-mail: magdalena.kolodziej@mypacjenci.org)

Z poważaniem,
Zespół projektowy Razem dla Zdrowia

Aktualność: Zaproszenie na warsztaty dialogu społecznego pt. Prawa pacjenta

Zaproszenie na warsztaty dialogu społecznego pt. Prawa pacjenta

06.09.2018 | opieka zdrowotna
Zdjęcie aktualności

WARSZTATY DIALOGU SPOŁECZNEGO:
Prawa pacjenta - potrzebne zmiany, nowelizacja ustawy

Pragniemy serdecznie zaprosić na warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych z udziałem przedstawicieli administracji państwowej (MZ, RPP). Podczas warsztatów, organizowanych w ramach projektu dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. Razem dla Zdrowia, rozmawiać będziemy o proponowanych zmianach w ustawie o prawach pacjntach. Nowelizacja ustawy przygotowana przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. (poniedziałek) w godz. 09.00-16.00 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez stronę: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór dostępny na stronie projektu). Na zgłoszenia czekamy do 24 września 2018 r. 

Organizatorzy pokrywają koszty organizacji spotkania (w tym wyżywienie podczas konferencji oraz nocleg w pokojach 2-os. dla osób dojeżdżających powyżej 50 km). Możliwe jest także ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu, w kwocie nie wyższej jednak niż 150 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. 

Więcej informacji u Kierownika Projektu Magdaleny Kołodziej (e-mail: magdalena.kolodziej@mypacjenci.org)

Z poważaniem,
Zespół projektowy Razem dla Zdrowia

Poprzednia strona