facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Zaproszenie na warsztaty dialogu społecznego pt. Prawa pacjenta

Zaproszenie na warsztaty dialogu społecznego pt. Prawa pacjenta

06.09.2018 | opieka zdrowotna
Zdjęcie aktualności

WARSZTATY DIALOGU SPOŁECZNEGO:
Prawa pacjenta - potrzebne zmiany, nowelizacja ustawy

Pragniemy serdecznie zaprosić na warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych z udziałem przedstawicieli administracji państwowej (MZ, RPP). Podczas warsztatów, organizowanych w ramach projektu dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. Razem dla Zdrowia, rozmawiać będziemy o proponowanych zmianach w ustawie o prawach pacjntach. Nowelizacja ustawy przygotowana przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. (poniedziałek) w godz. 09.00-16.00 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez stronę: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór dostępny na stronie projektu). Na zgłoszenia czekamy do 24 września 2018 r. 

Organizatorzy pokrywają koszty organizacji spotkania (w tym wyżywienie podczas konferencji oraz nocleg w pokojach 2-os. dla osób dojeżdżających powyżej 50 km). Możliwe jest także ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu, w kwocie nie wyższej jednak niż 150 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. 

Więcej informacji u Kierownika Projektu Magdaleny Kołodziej (e-mail: magdalena.kolodziej@mypacjenci.org)

Z poważaniem,
Zespół projektowy Razem dla Zdrowia