facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Zaproszenie na warsztaty pt. Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym

Zaproszenie na warsztaty pt. Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym

31.08.2018 | opieka zdrowotna
Zdjęcie aktualności

WARSZTATY DIALOGU SPOŁECZNEGO:
Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym - pacjentocentryczne
mierniki w opiece onkologicznej

Pragniemy serdecznie zaprosić na warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych z udziałem przedstawicieli administracji państwowej (MZ, NFZ). Podczas warsztatów, organizowanych w ramach projektu dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. Razem dla Zdrowia, rozmawiać będziemy o rozwiązanich pozwalających poprawić jakość opieki nad pacjentem
onkologicznym, w tym o pacjentocentrycznych miernikach w opiece onkologicznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) w godz. 09.00-16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez stronę: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór dostępny na stronie projektu).
Na zgłoszenia czekamy do 7 września 2018 r. 

Organizatorzy pokrywają koszty organizacji spotkania (w tym wyżywienie podczas konferencji oraz nocleg w pokojach 2-os. dla osób dojeżdżających powyżej 50 km). Możliwe jest także ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu, w kwocie nie wyższej jednak niż 150 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. 

Więcej informacji u Kierownika Projektu Magdaleny Kołodziej (e-mail: magdalena.kolodziej@mypacjenci.org)

Z poważaniem,
Zespół projektowy Razem dla Zdrowia