facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Zaproszenie na warsztaty regionalne w Olsztynie

Zaproszenie na warsztaty regionalne w Olsztynie

19.10.2017 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach regionalnych, które odbędą się 27 października 2017 r. w Olsztynie. Spotkanie służyć ma wymianie doświadczeń organizacji pozarządowych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest rejestracja oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór dostępny na stronie projektu).

Organizatorzy pokrywają koszty spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, a każde zgłoszenie będzie podlegać weryfikacji.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI przy wykorzystaniu formularza: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania