facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Zaproszenie na warsztaty regionalne w Warszawie

Zaproszenie na warsztaty regionalne w Warszawie

09.10.2017 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach regionalnych. Tym razem spotykamy się w Warszawie w dniu 20 października 2017 r. Spotkanie służyć ma wymianie doświadczeń organizacji pozarządowych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest rejestracja oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór dostępny na stronie projektu).

Organizatorzy pokrywają koszty spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, a każde zgłoszenie będzie podlegać weryfikacji.

Programy warsztatów oraz formularze rejestracji dostępne są na stronie projektu:  http://razemdlazdrowia.pl/spotkania

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI.