facebook - razem dla zdrowia

Relacja ze spotkania: Warsztat regionalny 1 - Konsultacje społeczne w moim regionie

W dniu 9 czerwca w Krakowie odbyło się pierwsze z serii tzw. spotkań regionalnych poświęconych tematyce konsultacji społecznych w ochronie zdrowia oraz współpracy z lokalnymi jednostkami administracji publicznej.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu partycypacji pacjentów oraz współpracy z samorządami lokalnymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawili zarówno regionu krakowskiego jak i sąsiadujących województw. Celem wprowadzenia do tematu, głos zabrali przedstawiciele krakowskich organizacji zrzeszających pacjentów: Marek Lichota ze Stowarzyszenia Apetyt na Życie oraz Urszula Dąbrowska-Czapkiewicz, która poprowadziła dyskusję z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Gościem specjalnym spotkania był dr Marek Woch, NFZ, który opowiadał o roli i miejscu organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce. Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci, opowiadała natomiast o partycypacji pacjentów i organizacji pacjenckich w procesach podejmowania decyzji dotyczących leczenia i ochrony zdrowia na przykładzie praw pacjenta.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Warsztat regionalny 1 - Konsultacje społeczne w moim regionie" Pobierz program