facebook - razem dla zdrowia

Raporty i stanowiska

RAPORTY

JAKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO POTRZEBUJEMY W OCHRONIE ZDROWIA? Wyniki sondażu opinii pacjentów i obywateli - pierwszy raport projektu Razem dla Zdrowia

Raporty z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu Pacjenci Decydują

Stanowiska