facebook - razem dla zdrowia

Raporty i stanowiska

RAPORTY

Profilaktyka otyłości dzieci - priorytet zdrowia publicznego

E-ZDROWIE - CZEGO OCZEKUJĄ PACJENCI?

JAKOŚĆ LECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW Wyniki sondażu pacjentów i obywateli

JAKĄ PODSTAWOWA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ MAMY, A JAKIEJ POTRZEBUJEMY? Wyniki sondażu pacjentów i obywateli (raport projektu Razem dla Zdrowia)

JAKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO POTRZEBUJEMY W OCHRONIE ZDROWIA? Wyniki sondażu opinii pacjentów i obywateli - pierwszy raport projektu Razem dla Zdrowia

Raporty z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu Pacjenci Decydują

Stanowiska