facebook - razem dla zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce

System opieki zdrowotnej, jaki mamy obecnie, nigdy nie miał możliwości dostarczania wszystkim obywatelom wysokiej jakości świadczeń. Wobec wysokich oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia oraz nadchodzących technologicznych wyzwań związanych z rozwojem e-zdrowia, niezbędna jest dyskusja środowisk pacjentów, zawodów medycznych i świadczeniodawców nad nowym kształtem ochrony zdrowia.

Zdjęcie główne

Etap: Zbieranie opinii pacjentów i partnerów

Rozpoczęcie: 19.10.2017 | Zakończenie: 24.11.2017
Kategoria: ochrona zdrowia
Dodaj komentarz:
Należy wypełnić wszystkie pola * wypełnij obowiązkowo

Ankieta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu nt. "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce" > przejdź do ankiety