facebook - razem dla zdrowia

Współpłacenie – za czy przeciw?

Szanowni Państwo,

w debacie publicznej cyklicznie wraca pomysł wprowadzenia współpłacenia w postaci ryczałtowych opłat „z własnej kieszeni“, jakie pacjenci mieliby płacić korzystając ze świadczeń publicznych (na NFZ). Chcemy poznać zdanie samych zainteresowanych na ten temat, dlatego zapraszamy do wypowiedzenia własnego zdania w naszym badaniu.

Fundacja MY Pacjenci wspiera uczestnictwo pacjentów w kształtowaniu ochrony zdrowia. Wierzymy, że nie da się wypracować dobrych rozwiązań bez udziału tych, którzy z tego systemu ostatecznie korzystają. Zebrane w badaniach opinie przedstawiamy władzom publicznym, formułując propozycje rozwiązań najbardziej przyjazne dla pacjentów.

Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza, zawierającego pytania o Państwa opinie i doświadczenia. Kwestionariusz zawiera 5 pytań, a jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Badanie jest anonimowe, a udział w nim jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie zanonimizowanych danych ankietowych do celów planowanych analiz i publikacji.

•   Płeć:
•   Wiek: Prosimy podać całkowitą liczbę lat
•   Miejsce zamieszkania: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Wykształcenie: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Czy jest Pani/Pan zawodowo związany z ochroną zdrowia? Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Jak ocenia Pani/Pan stan swojego zdrowia? Można udzielić jednej odpowiedzi
Już wypełniłeś 50%.