facebook - razem dla zdrowia

Ochrona zdrowia, jakiej oczekują pacjenci

Zabierz ważny głos w debacie publicznej – wypełnij krótką ankietę!

System opieki zdrowotnej, jaki mamy obecnie, nigdy nie miał możliwości dostarczania wszystkim obywatelom wysokiej jakości świadczeń. Wobec wysokich oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia oraz nadchodzących technologicznych wyzwań związanych z rozwojem e-zdrowia, niezbędna jest dyskusja środowisk pacjentów, zawodów medycznych i świadczeniodawców nad nowym kształtem ochrony zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiego kwestionariusza online, który pozwoli na zebranie opinii i umożliwi sformułowanie rekomendacji dotyczących kierunków niezbędnych zmian w ochronie zdrowia, których oczekują pacjenci.

 

                         

•   Płeć: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Wiek: Proszę podać całkowitą liczbę lat
•   Wykształcenie: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Wielkość miejsca zamieszkania: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Prosimy o wybranie grupy, z którą identyfikuje się Pan/Pani najbardziej: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Które ze stwierdzeń poniżej opisuje Twój stan zdrowia? Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Czy jesteś zadowolony(a) z tego, jak obecnie funkcjonuje opieka zdrowotna? Można udzielić jednej odpowiedzi
•   W przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego lub konieczności uzyskania pomocy medycznej korzystam z: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   W okresie ostatnich 12 miesięcy wydałam(em) na prywatne świadczenia zdrowotne (wizyty i badania) około: Prosimy podać kwotę w PLN
•   Obecny system opieki zdrowotnej nie jest w stanie w ramach przeznaczanych na zdrowie środków zapewnić dobrej jakości opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom. Problem braku równowagi między środkami przeznaczanymi na zdrowie a oczekiwaniami dobrej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich Twoim zadaniem można rozwiązać poprzez Prosimy wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi
Już wypełniłeś 10%.