facebook - razem dla zdrowia

E-ZDROWIE - Wypełnij ankietę i bądź częścią zmiany!

Drogi Internauto!

Rząd pracuje obecnie nad rozwiązaniami informatycznymi, mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie. Możesz mieć wpływ na informatyzację w ochronie zdrowia, niezależnie czy obecnie korzystasz z jej rozwiązań, czy być może będziesz korzystał z nich w przyszłości. Trwają konsultacje społeczne dotyczące oczekiwań od usług e-zdrowia i e-recepty, więc nasz głos – głos pacjentów i obywateli, będzie się liczył.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety online w sondażu opinii dorosłych Polaków na temat ich doświadczeń, opinii i oczekiwań wobec rozwiązań e-zdrowia.

Raport z badania zostanie opublikowany i przekazany instytucjom odpowiedzialnym za informatyzację ochrony zdrowia.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas! 

                       

•   Płeć:
•   Wiek: Proszę podać liczbę całkowitą
•   Wykształcenie:
•   Wielkość miejsca zamieszkania:
•   Które ze stwierdzeń poniżej opisuje Pana(i) stan zdrowia?
•   Prosimy o wybranie grupy, z którą identyfikuje się Pan(i) najbardziej: Można udzielić jednej odpowiedzi
•   Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan(i) z Internetu w jakimkolwiek obszarze związanym z ochroną zdrowia? Można udzielić jednej odpowiedzi
Już wypełniłeś 12%.