facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Jak skrócić kolejki do świadczeń - warsztaty dialogu społeczne

Jak skrócić kolejki do świadczeń - warsztaty dialogu społeczne

05.06.2018 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

Pragniemy serdecznie zaprosić na warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych z udziałem przedstawicieli administracji państwowej (MZ, NFZ). Podczas warsztatów, organizowanych w ramach projektu dialogu społecznego w ochronie zdrowia pn. Razem dla Zdrowia, rozmawiać będziemy o rozwiązanich pozwalających skrócić kolejki do świadczeń medycznych, lekarzy specjalistów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w godz. 09.00-16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez stronę: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór dostępny na stronie projektu).
Na zgłoszenia czekamy do 7 czerwca 2018 r. 

Organizatorzy pokrywają koszty organizacji spotkania (w tym wyżywienie podczas konferencji oraz nocleg w pokojach 2-os. dla osób dojeżdżających powyżej 50 km). Możliwe jest także ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu, w kwocie nie wyższej jednak niż 150 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. 

Więcej informacji u Kierownika Projektu Magdaleny Kołodziej (e-mail: magdalena.kolodziej@mypacjenci.org)

Z poważaniem,
Zespół projektowy Razem dla ZdrowiaRazem dla Zdrowia to partnerstwo Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacji My Pacjenci. 

Głównym celem projektu jest rozwijanie dialogu społecznego oraz społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych. Realizacja celu pozwoli na wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi (organizacjami pacjenckimi oraz zawodami medycznymi).

Wypracowane w ramach projektu stanowiska i rekomendacje, będą podstawą do wdrożenia projakościowych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług medycznych